Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Mocną stroną Szkoły jest współpraca ze środowiskiem biznesu w obszarze IT, zarówno lokalnym jak i regionalnym i makroregionalnym.

Szkoła współpracuje z Urzędem Miasta w Rabce-Zdroju. Owocem współpracy są m.in. cyklicznie odbywane praktyki naszych uczniów w urzędzie miejskim pod okiem pracowników pionu informatycznego.

Szkoła współpracuje m.in z lokalnymi firmami usługowymi:

 

Studio WiK s.c. – firma powstała z myślą o świadczeniu usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jest jedną z największych firm informatycznych w regionie i znaczącym providerem internetowym. Firma Studio WiK dzierżawi w naszej szkole przestrzeń dla własnej infrastruktury (urządzeń nadawczych) świadcząc też naszej Szkole usługę dostarczania szerokopasmowego Internetu. W firmie WIK nasi uczniowie regularnie odbywają praktyki zawodowe. Pracownicy WIK prowadzą dla uczniów Technikum szkolenia z zakresu technik światłowodowych

 

Domalik Edward, sklep i serwis RTV

Firma Edwarda Domalika wykonuje naprawy serwisowe sprzętu Szkoły jest też punktem konsultacyjnym w sprawach sprzętowo-serwisowych. Również w tej firmie nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe.

Szkoła współpracuje również z firmami działającymi w obszarze konsultingu i edukacji informatycznej:

 

Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius

Firma Vedius jest podmiotem świadczącym usługi na kilku płaszczyznach.

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest specjalistyczny konsulting oraz szkolenia IT dla sektora MMŚP oraz administracji państwowej i samorządowej.

W strukturze firmy funkcjonuje Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, zarejestrowana w Wydziale Edukacji Miasta Krakowa. Celem działalności edukacyjnej, prowadzonej przez Placówkę jest umożliwianie osobom dorosłym podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych. Placówka realizuje zarówno kursy kwalifikacyjne jak i kursy umiejętności zawodowych. Firma posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Vedius to również agencja zatrudnienia specjalizująca się w rekrutowaniu kadr do firm informatycznych w Małopolsce. Działalność agencji zatrudnienia w firmie Vedius to nie tylko sondowanie rynku pracy, badanie potrzeb i oczekiwań tegoż rynku ale i bezpośrednie pośrednictwo pracy.

Firma posiada znak jakości – MSUSES – Małpolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych i jest wpisana na listę podmiotów świadczących usługi w ramach ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Współpraca Szkoły z Centrum Szkoleń Informatycznych Vedius odbywa się zarówno poprzez kierowanie przez Szkołę uczniów na praktyki jak i poprzez doradztwo i wsparcie w poszukiwaniu pracy dla absolwentów Technikum. Owocem dotychczasowej współpracy jest zdobycie zatrudnienia w zawodzie dla najlepszych absolwentów technikum, zarówno w postaci staży jak i stałego zatrudnienia. Więcej informacji: www.vedius.pl 

Wymienione powyżej podmioty to te z którymi Szkoła współpracuje na bieżąco. W środowisku lokalnym Szkoła współpracuje również ze sklepami i serwisami elektronicznymi w trybie doraźnym, przede wszystkim w ramach praktyk zawodowych.

 

Otoczenie społeczno – gospodarcze szkoły, lokalny, regionalny i makroregionalny rynek pracy

Do Technikum Informatycznego w Zespole Szkół w Rabce Zdroju uczęszczają uczniowie z Rabki oraz miejscowości powiatu limanowskiego, suskiego i nowotarskiego. Region podhalański cechuje się sporą ilości niewielkich firm związanych z branżą IT. Są to przede wszystkim firmy z sektora usług (sklepy, serwisy, firmy graficzno-poligraficzne).

Odmienna sytuacja jest w Krakowie i strefach podkrakowskich w których funkcjonuje kilka dużych bussiness parków skupiających firmy duże firmy informatyczne w tym również korporacje międzynarodowe.

Ponieważ z przeprowadzonych wśród uczniów ankiet (ostatnia ankieta przeprowadzona w 2015 roku) wynika że 86% z nich planuje swoją przyszłość poza obecnym miejscem zamieszkania wskazując przede wszystkim Kraków jako docelowe miejsce pracy dlatego należy podejmować działania mające przystosować uczniów do pracy w warunkach , według wymogów i standardów rynku krakowskiego.