Egzamin zawodowy

Od września 2012 roku zmienia się system kształcenia w Technikach. Zamiast jednego egzaminu zawodowego, zdawanego na końcu ostatniej klasy uczniowie będą zdawać tzw. kwalifikacje, z których będą egzaminowani w kolejnych klasach. I tak w przypadku Technikum Informatycznego absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
  2. projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami,
  3. projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych
  4. tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie stronami i aplikacjami

 

 

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

  1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego – (270 godz.)
  2. E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych – (360 godz.)
  3. E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych – (300 godz.)
  4. E.14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych – (420 godz.)

 

Po pozytywnym zdaniu wszystkich trzech specjalizacji uczeń uzyskuje tytuł Technika Informatyk.

Uczeń nie zdaje jednego egzaminu, w ostatnim semestrze nauki, tak jak to było dotychczas, lecz przystępuje do trzech egzaminów (ponieważ ma trzy kwalifikacje-specjalizacje). Egzaminy są rozłożone bardziej równomiernie, np. pierwszy egzamin może być zdawany już w klasie drugiej.

Dodatkowo, jeśli będzie chciał zdobyć drugi, pokrewny zawód, np. technik teleinformatyk, to może ukończyć kurs i przystąpić do egzaminu, ale tylko z tych kwalifikacji, których nie zdawał w ramach swojego zawodu. I tak gdyby uczeń, który uzyskał tytuł technika informatyka, chciał mieć również tytuł technika teleinformatyka, to powinien ukończyć kurs i przystąpić do egzaminów z kwalifikacji:

E.15 Uruchamianie i utrzymanie terminali przyłączy abonenckich.