Projekty EFS

Technikum Informatyczne uczestniczyło w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. W ramach projektu został zakupiony sprzęt oraz zrealizowane kursy i szkolenia.

Już w połowie 2017 roku planowane jest rozpoczęcie projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II czyli drugiej edycji projektu przewidzianej do realizacji na lata 2017-2022. W ramach projektu realizowane będzie dla uczniów:

  • Bezpłatne prawo jazdy
  • Miesięczne staże w firmach informatycznych
  • Specjalistyczne certyfikowane szkolenia

Obecnie Szkoła będzie brała udział również w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.

W ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2020 planowane jest średnio po 20 godzin w ciągu roku dodatkowych zajęć z języka angielskiego zawodowego.

Język angielski zawodowy jest jednym z kluczowych przedmiotów w zakresie kształcenia zawodowego. Elementy związane z wykorzystaniem języka angielskiego branżowego znajdują się w pytaniach na egzaminie teoretycznym oraz są niezbędne na egzaminie praktycznym każdej kwalifikacji zawodowej.

Widząc potrzebę dodatkowych działań w tym obszarze Szkoła wskazała ten przedmiot jako najistotniejszy do realizacji w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Kontakt z uczelniami wyższymi pozwoli nauczycielom na zdobycie doświadczenia  w kontakcie z kadrą akademicką, natomiast uczniom pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności na poziomie akademickim.