Centrum Kompetencji Zawodowych

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim

Projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.

W ramach projektu dokonany został zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego.

Obecnie Szkoła będzie brała udział również w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna.

W ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2018-2020 planowane jest średnio po 20 godzin w ciągu roku dodatkowych zajęć z języka angielskiego zawodowego.

Język angielski zawodowy jest jednym z kluczowych przedmiotów w zakresie kształcenia zawodowego. Elementy związane z wykorzystaniem języka angielskiego branżowego znajdują się w pytaniach na egzaminie teoretycznym oraz są niezbędne na egzaminie praktycznym każdej kwalifikacji zawodowej.

Widząc potrzebę dodatkowych działań w tym obszarze Szkoła wskazała ten przedmiot jako najistotniejszy do realizacji w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Kontakt z uczelniami wyższymi pozwoli nauczycielom na zdobycie doświadczenia  w kontakcie z kadrą akademicką, natomiast uczniom pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności na poziomie akademickim.