Projekty EFS

Od stycznia 2010 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Jest to tzw. działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do szkół zawodowych. W ramach projektu uczniowie Technikum przechodzą specjalistyczne szkolenia IT i uzyskują międzynarodowe certyfikaty informatyczne. Realizacja programu szkoleniowego pozwoliła też naszej szkole uzyskać doposażenie pracowni komputerowych m.in. w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Obecnie pracujemy nad długofalowym programem rozwojowym dla Technikum. Analizujemy nasze sukcesy, wskazujemy na potrzeby, tak aby utrzymać wiodącą pozycję wśród szkół podobnego typu w powiecie nowotarskim.

Modernizacja Kształcenia Zawodowego to projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje ogólne o projekcie:
W ramach programu operacyjnego: Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpoczął się projekt: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, którego beneficjantem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt wspiera szkoły kształcące w Małopolsce w kierunkach zawodowych poprzez:
podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
podniesienie zdawalności egzaminów zawodowych,
podniesienie konkurencyjności Techników poprzez wdrożenie programów i doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych,
poprawę wizerunku kształcenia zawodowego.

W ramach projektu systemowego Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w naszej szkole realizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu:
ECDL Core
ECDL Advanced

Szkolenia przewidziane są do realizacji w miesiącach kwiecień-listopad 2011r. Zakończą się egzaminami ECDL Core i ECDL Advanced, w laboratorium egzaminacyjnym w Krakowie. Szkolenia ECDL bedą kontynuowane również w latach następnych.
W dalszej perspektywie – w latach 2012-2014 planowane są szkolenia z zakresu:
Sieci komputerowych CISCO
Obróbki cyfrowej dźwięku
Montażu wideo

Wszystkie dodatkowe zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczniów. Uczniowie mają możliwość bezpłatnego uzyskania wartościowych certyfikatów informatycznych, honorowanych na całym świecie.
Informacje o systemie certyfikacji ECDL
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest podstawowym certyfikatem poświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera takie zadania jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań komputerów i technologii informatycznej:
Podstawy technik informatycznych
Użytkowanie komputerów
Przetwarzanie tekstów
Arkusze kalkulacyjne
Bazy danych
Grafika menedżerska i prezentacyjna
Usługi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.