Profile i specjalizacje

Technikum Informatyczne funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Rabce Zdroju. Jest stosunkowo młodym kierunkiem. W roku uczy się się u nas dopiero dziesiąty rocznik młodych informatyków. Kształcimy w specjalnościach:

  1. montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych,
  2. projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie sieciami,
  3. projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych
  4. tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie stronami i aplikacjami

Ubiegły rok był również pierwszym rokiem weryfikacji poziomu nauczania i efektów pracy nauczycieli z uczniami Technikum. Wyniki wypadły znakomicie. Nasze Technikum Informatyczne zajęło ósmą lokatę w Małopolsce.

Młodzież ucząca się w Technikum jest nie tylko zdolna, ale też posiada zadatki na znakomitych fachowców. Wystarczy spojrzeć na wyniki z egzaminów zawodowych w ostatniej sesji egzaminacyjnej. W naszym Technikum egzamin zdało 90% uczniów, przy średniej krajowej wynoszącej niewiele powyżej 40%.To nasz ogromny sukces ponieważ od początku mieliśmy aspiracje stworzenia wyjątkowej szkoły, o wysokich wymaganiach, wysokim poziomie nauczania, a równocześnie szkoły przyjaznej dla ucznia. Z opinii, jaka jest o nas jasno wynika, że udało się nam tego dokonać.
Od września 2012 zmienia się system kształcenia w Technikach, w tym również w Technikum Informatycznym. Zamiast jednego egzaminu, zdawanego w ostatnim semestrze nauki, uczeń będzie zdawał trzy odrębne egzaminy, odpowiednio z każdej specjalizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w nowej podstawie programowej dla technikum informatycznego.
Nowa podstawa programowa

Od stycznia 2010 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Jest to tzw. działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do szkół zawodowych. W ramach projektu uczniowie Technikum przechodzą specjalistyczne szkolenia IT i uzyskują międzynarodowe certyfikaty informatyczne. Realizacja programu szkoleniowego pozwoliła też naszej szkole uzyskać doposażenie pracowni komputerowych m.in. w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Obecnie pracujemy nad długofalowym programem rozwojowym dla Technikum. Analizujemy nasze sukcesy, wskazujemy na potrzeby, tak aby utrzymać wiodącą pozycję wśród szkół podobnego typu w powiecie nowotarskim.

 

Program rozwoju szkoły