Technikum Informatyczne w Rabce - Zdroju

Zobacz Szkołę Dołącz do nas!

Projekt unijny – Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim

Projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Dzięki działalności centrów możliwe jest rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe staje się również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.

W ramach projektu dokonany został zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu mogą skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych. Umożliwiono również realizację działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego.

Dzień Otwarty

Jak co roku wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych ofertą edukacyjną Technikum Informatycznego oraz II Liceum Ogólnokształcącego zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie się w naszej szkole 27 kwietnia o godzinie 12:00.

W palnie pokazy uczniowskich umiejętności oraz zapoznanie się z pracowaniami informatycznymi. Będzie można porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Zapraszamy serdecznie!