Technikum Informatyczne w Rabce - Zdroju

Zobacz Szkołę Dołącz do nas!

Festiwal Zawodów w Małopolsce 2018

Wybór ścieżki zawodowej to jedna z najważniejszych w życiu decyzji. Można ją w dorosłym wieku zmieniać lub modyfikować, jednak ten pierwszy, kluczowy wybór kierunku następuje w gimnazjum lub szkole podstawowej. Oznacza to, że decyzja musi nastąpić w oparciu o wyobrażenia ucznia o danym zawodzie, a nie o jego doświadczenia. W celu przybliżenia uczniom tego jeszcze abstrakcyjnego dla nich obszaru, co roku samorząd Województwa Małopolskiego organizuje Festiwal Zawodów.

I jak co roku nie mogło na Festiwalu zabraknąć stoiska naszego Technikum. Czas na krótkie podsumowanie Festiwalu Zawodów z ubiegłego tygodnia:

W dniach 22-24 marca można było w hali Expo w krakowskich Czyżynach można było zwiedzać stoiska wystawowe szkół średnich oraz uczelni. Nasze kilkumiesięczne przygotowania do wystawienia własnych autorskich projektów zaowocowały mamy nadzieję dobrym rezultatem.

Na stoisku zaprezentowaliśmy:

  • Ploter skonstruowany na platformie Arduino
  • Zdalnie sterowanego drona
  • Grę komputerową 2D
  • Stoisko sieciowo-techniczne

Wszystkie projekty były samodzielnie wykonane, nie prezentowaliśmy żadnych zakupionych gotowych sprzętów lub nawet półproduktów. Zostało to zauważone i pomimo iż dysponowaliśmy ograniczonymi środkami stoisko wzbudzało duże zainteresowanie.

Już teraz zapraszamy na dni otwarte, na których postaramy się zaprezentować wszystko uczniom klas trzecich okolicznych gimnazjów.

 

Nowe działania w ramach projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w elektryczno- elektronicznej w powiecie nowotarskim”

Już drugi rok realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w elektryczno – elektronicznej w powiecie nowotarskim” w naszym Technikum. W bieżącym roku wzorem roku poprzedniego realizowane będą następujące działania:

  • Prawo jazdy – w tym roku planujemy zwiększenie ilości miejsc na kursie prawo jazdy. Wiąże się to z dużym zainteresowaniem oraz zidentyfikowanymi potrzebami  w tym obszarze w klasach Technikum. W 2018 roku planowany jest udział 20 uczniów klas drugich i trzecich Technikum w bezpłatnym kursie prawo jazdy kategorii B. Bezpłatny dla ucznia jest zarówno kurs jak i badania oraz egzaminy.
  • Staże w firmach – w okresie wakacyjnym planowane jest zorganizowanie płatnych miesięcznych staży w firmach informatycznych dla 12 uczniów technikum. Jest to zarówno nagroda jak i wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce oraz umiejętności pozwalające podjąć wyzwanie jakim jest staż.
  • Szkolenia realizowane przez nauczycieli – ta forma wsparcia ma zarówno rozwijać ponadprogramowo umiejętności uczniów jak i wyrównywać poziom (jest to wsparcie skierowane również do uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce)
  • Specjalistyczne szkolenia IT :

Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej”

„ Programista aplikacji na smartphone i system IOS i Android”

„ Projektant i administrator stron internetowych z modułem SEO i e-marketingu”

Te szkolenia realizowane przez wykonawców wyłonionych w postępowaniach przetargowych mają dać uczniom specjalistyczna wiedzę i umiejętności trudne do zrealizowania przez nauczycieli przedmiotów w ramach normalnego procesu kształcenia. poziom zaawansowania i specjalizacji powoduje że wsparcie to kierowane jest przede wszystkim do osób ukierunkowanych w danej specjalizacji, posiadających już sporą wiedzę i umiejętności i potrzebujących wiedzy bardzo zaawansowanej.

Dokumenty projektowe do pobrania:

Formularz zgłoszenia do projektu

Regulamin_rekrutacji

Zakres-danych-osobowych

„Programiści bez granic” – Projekt Erasmus w Technikum Informatycznym

Czy są projekty Erasmus?

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Nasza szkoła złożyła projekt „Programiści bez granic” dla uczniów Technikum Informatycznego. W ramach projektu przewidziane są miesięczne staże w firmach z branży IT dla uczniów szczególnie uzdolnionych i chcących się rozwijać jako programiści i web developerzy.