Nauczyciele

 Nauczyciel  Przedmiot(y)  Wych. Klasy
 mgr Irena Jaworska
nauczyciel dyplomowany
 Dyrektor Szkoły, język rosyjski
 mgr Renata Mac
nauczyciel dyplomowany
 Zastępca dyrektora Szkoły, język polski
 dr Anna Batko-Łazarska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 fizyka  –
 mgr inż. Marek Bekier  technologia informacyjna, zarządzanie informacją
 mgr Katarzyna Dziudziek  pedagog
 s. dr Lidia Flis
nauczyciel dyplomowany
 religia
 mgr  Adam Jaworski
nauczyciel dyplomowany
 historia
 mgr Marcin Klos
nauczyciel dyplomowany
 wychowanie fizyczne
 mgr Łucja Kołpak
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język niemiecki
 mgr Anna Kościelniak
nauczyciel dyplomowany
 język niemiecki
 mgr Ewa Kraus
nauczyciel dyplomowany
 matematyka  Ib
 mgr Barbara Luberda
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język polski
 mgr Wojciech Mierzwa  oprogramowanie biurowe, programowanie strukturalne  It
mgr Grzegorz Moskal
nauczyciel dyplomowany
 historia
 mgr Małgorzata Nawara
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 matematyka  IIa
mgr Marek Olszewski  język polski IIIb
 mgr Stanisław Osika
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
 mgr Wojciech Pękalski
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język angielski  IVt
 mgr Grażyna Sabała
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 chemia, podstawy przedsiębiorczości  IIc
 mgr Jacek Sobczyk
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 biologia, wychowanie fizyczne  Ic, Id
 mgr Aneta Szczypuła-Knapczyk  język angielski  Ia
 mgr Elżbieta Szot  język angielski  IIb
 mgr Małgorzata Traczyk  wiedza o kulturze  –
 mgr Agnieszka Waśko  wychowanie fizyczne  –
 mgr Marek Waśko  wychowanie fizyczne  IIIc
 mgr Piotr Wąchała  multimedia i grafika komputerowa, aplikacje internetowe  IIIt
 mgr Waldemar Węglarz
nauczyciel dyplomowany
egzaminator przedmiotów zawodowych
 systemy operacyjne i sieci, urządzenia techniki komputerowej  –
 mgr Anna Wolska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język angielski  IIIa
 mgr Anna Worwa
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 matematyka  IIt
 mgr Iwona Wróbel-Żarnowska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 historia, wiedza o społeczeństwie  –
 mgr inż. Izabela Zachara  bibliotekarz  –
 mgr Marzena Zielonka  j. angielski