Małopolska maturalna czołówka 2015

Nasze technikum uplasowało się na piątym miejscu w województwie małopolskim biorąc pod uwagę odsetek uczniów, którzy zdali maturę oraz procentowy wynik z dwóch obowiązkowych przedmiotów (j. polski, matematyka), osiągając odpowiednio 67,13 % z j. polskiego i 63,63 % z matematyki. Jest to najlepszy wynik w powiecie nowotarskim i tatrzańskim.